20 september 2021

Transitievisie Warmte - de richting voor aardgasvrij

De transitievisie warmte die is opgesteld door stakeholders en bewoners uit onze polder is de koers, aanvliegroute die benodigd is om vanaf 2050 onze huizen gebouwen van het gas te hebben. Dit om de CO2 uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken. Een en ander is afgesproken in het klimaatakkoord.

Aangezien het een kostbare en gigantische opgave is zowel financieel als in arbeid die ervoor verricht moet worden zijn alle gemeentes verplicht door het Rijk om voor 1 januari 2022 een transitievisie warmte te hebben opgesteld. Besparen begint bij het niet gebruiken van energie daarna is het isoleren van huizen verhoudingsgewijs het goedkoopst dit levert veel energiebesparing op. Aangezien in de Noordoostpolder veel huizen 50-70 jaar oud zijn ligt daar de komende jaren het accent op. Deze maatregelen worden ook wel spijtvrije maatregelen genoemd omdat deze maatregelen feitelijk altijd benodigd zijn als je energie wil besparen. Er zijn ook andere opties zoals warmtepompen, aardwarmte, geothermie.

Het is verder de bedoeling om in de dorpen, wijken samen met bijvoorbeeld Mercatus de woningbouwcoöperatie gezamenlijk projecten op te starten om van het gas te gaan. Volume is vaak voordeliger in de aanbesteding. Punt van zorg blijft of iedereen wel de middelen heeft om deze transitie te maken. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zal dus ook geld moeten komen vanuit Den Haag willen we aan de slag gaan met de uitvoeringsplannen. De komende jaren worden de dorpen en wijken geïnformeerd in welk jaar men wil beginnen in welke wijk. We hebben nog een tijd te gaan maar als u toch van plan bent om op uw energiekosten te besparen laat u dan goed voorlichten welke mogelijkheden er zijn om van het gas te gaan en de kosten die daarmee zijn gemoeid.

Fractievoorzitter,

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.