04 juli 2020

Werk mee aan afvalscheiding

We produceren teveel afval in deze wereld, we zien het dagelijks in de openbare ruimte. Daar moet verandering in komen; meer hergebruik van grondstoffen, en meer bewustwording, we leven in een consumptiemaatschappij. Wij denken dat het recycle tarief daarbij helpt.

Het recycletarief is gebaseerd op 80% solidariteit en 20% variabel. De vervuiler betaalt; als je meer dan 7x per jaar de grijze container van het restafval bij de weg zet, ga je per extra lediging € 11,50 extra betalen bij een container van 240 liter. Voor alle andere containers hoef je niet extra te betalen.

Het GFT wordt vanaf 2020 een aantal keer minder opgehaald in de zomervakantie, namelijk om de 2 weken. Daar tegenover staat dat er twee keer per jaar een snoeiroute gereden wordt, waarbij tuinafval bij inwoners thuis wordt opgehaald. Inwoners bij hoogbouw krijgen de mogelijkheid hun afval nu dicht bij huis beter te scheiden door ondergrondse containers, wat wij een hele verbetering vinden.

CDA Noordoostpolder is voor invoering van het recycletarief, dit veroorzaakt een forse daling van het restafval. Jaarlijks brengt onze gemeente rond 6700 ton afval, 5-6 vrachtwagens van 25 ton per week naar de verbrandingsoven. Dat is vreselijk jammer en onnodig. Veel van dit afval hoeft niet naar de afvalverbranding, maar is herbruikbaar. Als we naar 60 kg restafval per inwoner gaan besparen we ruim € 500.000 aan afvalverbrandingskosten wat bijna € 26 per huishouden is. Daarnaast heeft de Gemeente dan ook nog inkomsten van de grondstoffen.

Op weg naar een meer circulaire economie moeten we ons gedrag veranderen, daar gaat het recycletarief bij helpen; goed gedrag wordt beloond en voor slecht gedrag moet je extra betalen. Dat is goed uitlegbaar maar het is ook haalbaar als mensen zich bewuster worden om het afval beter te scheiden. Het CDA is van mening dat er voor de implementatie zeer goed gecommuniceerd moet worden over de wijzigingen en wil dat de klankbordgroep hier goed bij betrokken wordt. Verder moet er gedurende het jaar over de voortgang, de vorderingen worden gerapporteerd naar de inwoners zodat we met z'n allen zien wat de ons goede gedrag ons oplevert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.