Marian Uitdewilligen - juni 2021

Wat jammer dat het CDA landelijk zoveel problemen kent. Oprecht jammer, omdat de beginselen van het CDA nog steeds veel mensen aanspreekt, ik hoop dat na  een goede evaluatie het CDA zich kan herpakken.

Plaatselijk blijven we gewoon een betrouwbare partij met veel voelsprieten in de samenleving. Het college is aan zijn laatste jaar bezig. Deze maand wordt de perspectiefnota voor volgend jaren behandeld. We maken af waar we mee bezig zijn en we gaan door op de ingeslagen weg. Gelukkig kwam het rijk met weer incidenteel geld voor de jeugdzorg over de brug. We weten nog niet precies wat dat betekent, maar het is wel duidelijk dat we met dat geld de begroting rond gaan krijgen en we niet verder hoeven te bezuinigen. Dit jaar  heb ik een  aantal grote beleidsonderwerpen succesvol afgerond, zoals een nieuw beleidsplan sociaal domein en woonvisie. Nu zijn we bezig met de uitvoering. Eigenlijk is dat nog belangrijker.  Met name de woonvisie en de 100.000 woningen houdt de gemeenteraad flink bezig.

Er is zorg over de woonkansen voor jongeren in Noordoostpolder. Al zijn de  wachttijden voor sociale woningbouw relatief kort en de huizenprijzen relatief laag, toch lukt het niet iedereen een plekje te vinden. Vooral alleenstaande jongeren met een modaal inkomen hebben het lastig.

Het vraagt om een ander type woningen, kleiner, waar starters kunnen starten en ze later door kunnen stromen naar een eengezinswoning. Dit is best lastig. Aan de ene kant zijn deze woningen er nog niet, en aan de andere kant zijn we hier niet aan gewend. Onder andere op het dr.Jansenpark gaan we op een andere manier bouwen. Geschikt voor jong en oud. Met weinig tuin en veel gemeenschappelijk groen. De gemeenteraad was enthousiast, ik ben benieuwd wat u daar van vindt.

Het zou fijn zijn om dit onderwerp eens met elkaar te bespreken, wie weet kan het weer na de zomer. Ik zie er naar uit!

We zijn steeds vaker weer te vinden op het gemeentehuis. De lockdown laten we achter ons. Gelukkig maar. We zien het gewone leven zijn gang weer gaan. Het is moeilijk te zeggen wat de effecten zijn voor de inwoners, ogenschijnlijk valt het mee.  We hebben een veerkrachtige samenleving waar nog naar elkaar omgezien wordt.  Maar of we het echt goed zien, en of we op de langere termijn effecten zien? En welke?  De tijd zal het leren.

Marian Uitdewilligen

Foto: Simone Appelo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.