23 februari 2011

CDA en de 65+pas

Hier kunt u lezen wat het standpunt is van de CDA-fractie m.b.t. de 65+pas, door Maria DroogCDA en de 65+ taxipas.

Omdat ik in de krant ( de stentor) de berichtgeving rond de taxipas onvolledig vond wil ik graag even toelichten waarom de CDA-fractie het collegevoorstel om de 65+ pas af te schaffen heeft ondersteund.

De 65+ pas wordt gefinancierd uit WMO gelden. Deze financiën zijn bedoeld om mensen te ondersteunen bij hun functioneren. Heel concreet betekent dit dat geld ingezet kan worden voor huishoudelijke hulp, voor PGB (Persoonlijk Gebonden Budget)

De 65+ pas wordt aan alle mensen boven de 65 jaar aangeboden. Ook aan mensen die voldoende middelen hebben, die zelf auto rijden , die goed gezond zijn. Het blijkt dat deze pas ook door deze mensen wordt gebruikt. Dat is niet de bedoeling, want dat gaat ten koste van de mensen die het wel nodig hebben.

In de tijd dat we te weinig WMO-budget hebben moet je de moed hebben om een regeling die niet goed gebruikt wordt te stoppen. Dat heeft het college voorgesteld en daar is de CDA- fractie het mee eens. Deze mening werd  door de andere partijen niet gedeeld. Dus de regeling blijft voorlopig overeind! In juni worden de bezuinigingen uitgebreid besproken en komt deze regeling weer ter sprake. We zullen zien wat er dan van over blijft!

Ik heb de wethouder ( Hennie Boogaards)wel opgeroepen om vaker met de ouderenbonden in gesprek te gaan over alle onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn. Ook over bijv. mogelijkheden om te wonen, over veiligheid, openbaar vervoer enz. De ouderenbonden zijn mans genoeg om dit gesprek met haar aan te gaan. Zij ( de wethouder) heeft ons toegezegd dat ze dit zal doen.

Maria Droog.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.