Ondernemen & Visserij

• Buitendijkse haven, nautisch bedrijventerrein en daarop afgestemd onderwijs
• Realisatie van 1000 nieuwe arbeidsplaatsen in vier jaar
• Versterken van de positie van Urk als internationaal viscentrum en stimuleren van innovatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.