03 mei 2021

Dantumadiel verbiedt zonnepanelen op landbouwgrond

De gemeente Dantumadiel staat geen zonne-energieprojecten op landbouw- en natuurgrond toe. Een voorstel met die strekking van CDA, FNP en Sociaal Links kon op een ruime meerderheid in de gemeenteraad rekenen, omdat ook GBD en VVD dit amendement ondersteunden.

Het voorstel biedt nadrukkelijk wel ruimte voor het opwekken van zonne-energie op woningen, (agrarische) bedrijfspanden, industriegronden en zanddepots. Ook worden zonne-energie projecten vanuit de gemeenschap zelf gestimuleerd en gefaciliteerd, waarbij bij voorkeur ook een groot deel van de winsten terugvloeit naar de mienskip zelf.

Raadslid Sietse Hilverda (CDA): “Dantumadiel wol graach har doursame ambysjes foarm jaan. Dat kin foar ús allinich as dat past by de mienskip en har omjouwing. Grutte sinnegreiden werby projektûntwikkelers mei alle winsten der fan troch gean, sil wjerstân oproppe. Boppedat is bêste landbougrûn better oars te brûken as foar grutskalige sinnegreiden dy’t net yn de omjouwing passe”

De gemeente Dantumadiel heeft onlangs het concept Beleidskader Zonne-energie vastgesteld. De gemeente wil fors investeren in duurzame energie wat een flinke inspanning zal betekenen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van CDA, FNP en Sociaal Links, ziet het niet zitten om kostbare landbouwgronden op te offeren voor grootschalige zonneweiden. Duurzaamheid gaat ook over het isoleren van woningen en bedrijfspanden, want wat niet wordt verbruikt hoeft ook niet te worden opgewekt. Mochten er binnen de mogelijkheden alsnog zonne-energieprojecten ontstaan, dan is een goede landschappelijke inpassing noodzakelijk om de kwaliteit van de omgeving te behouden.

Het college gaat met dit besluit nu verder het beleid rondom duurzame energie in Dantumadiel vormgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.