Mei-inoar foarút

Wij geloven in een samenleving waarin we omzien naar elkaar en niemand achter laten. Een ‘mienskip’ van mensen die samen de schouders er onder wil zetten om vooruit te komen en vooruitgang te boeken. Als volkspartij gaan wij voor een Dantumadiel waarin we een ideaal hebben: Mei-inoar foarút!

CDA Dantumadiel is een christendemocratische partij waar ruimte is voor iedereen en die haar basis vindt in de grondtonen: Gespreide verantwoordelijkheid; Rentmeesterschap; Gerechtigheid en Solidariteit. Vanuit de Bijbel laten we ons inspireren over de antwoorden van morgen op de zorgen van vandaag.

CDA Dantumadiel is in de eerste plaats een partij die lokaal geworteld is en sterk betrokken is bij Dantumadiel. Niet minder lokaal dan partijen die zichzelf lokaal noemen. Wij staan dichtbij de mensen en hebben een rijke traditie van verantwoordelijkheid nemen, maar kunnen de zorgen van hier ook doorbrengen naar Leeuwarden, Den Haag of Brussel. Ons verkiezingsprogramma is geschreven met hulp van allerlei inwoners (leden en niet-leden) uit de ‘mienskip’ van Dantumadiel die vanuit hun expertise hebben meegedacht over onderwerpen die de komende jaren van belang zullen zijn. Zo geven wij vorm aan ons ideeën: Mei-inoar foarút

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.