06 maart 2023

CDA Dantumadiel bracht bezoek aan GOING

DOKKUM – Jongeren die regelmatig voor overlast en vernielingen zorgen krijgen volop aandacht van onze lokale bestuurders en op zich is dit natuurlijk terecht. Jongeren die niet lekker in hun vel zitten of sociaal en/of maatschappelijk zijn vastgelopen, krijgen geen of nauwelijks aandacht. Juist deze jongeren verdienen veel meer aandacht, want als we deze zogenoemde thuiszitters niet tijdig signaleren, activeren en corrigeren, gaat het de gemeenschap in de nabije toekomst jaarlijks miljoenen aan zorg en uitkeringen kosten. De fractie van het CDA Dantumadiel bracht maandagavond 27 februari een bedrijfsbezoek aan GOING te Dokkum. Een bedrijf dat zich richt op deze groep jongeren.

Alleen al in Dantumadiel zijn er ongeveer 70 thuiszitters. Deze jongeren zijn in het algemeen prima geschikt voor een reguliere arbeidsbaan, maar hebben gedurende een periode van 2 tot 3 jaar individuele begeleiding en ondersteuning hiervoor nodig, aldus een enthousiaste en gedreven Frits de Jager. Samen met zijn zoon Mark begeleiden ze jongeren die langs de kant staan, thuis zitten en geen perspectief hebben. Hun bedrijf GOING was voorheen gevestigd in de oude Prins fabriek, maar sinds mei vorig jaar zit de jongerenwerkplaats met een ruimte voor sportactiviteiten (o.a. boksen en kickboksen) in een eigen bedrijfspand op de Rondweg-west 29 te Dokkum. Naast de bedrijfsactiviteiten wordt het pand op dit moment duurzaam verbouwd en geschikt gemaakt voor vier prachtige kantoorruimten, die binnenkort zullen worden verhuurd, bij voorkeur aan zorgbedrijven, aldus Frits de Jager.

Volgens Frits de Jager, ook eigenaar van De Jager RoestVrijStaal (RVS) te Dokkum, is er een enorm personeelstekort o.a. in de metaalindustrie. Dit wordt veroorzaakt door vergrijzing, maar vooral omdat de scholen in Dokkum e.o. niet meer opleiden tot metaalbewerkers. Ongeveer 40 jaar geleden kende de ambachtsschool in Dokkum per schooljaar tenminste twee klassen metaal. Dit betekende dat er jaarlijks ongeveer 60 jongeren werden opgeleid tot metaalbewerker. Deze instroom is thans volledig opgedroogd. In de jongerenwerkplaats van GOING leren jongeren het vak van de metaalbewerking. In Dokkum e.o. zijn er ongeveer 10 metaalbedrijven, die allemaal om personeel zitten te springen. GOING richt zich met name op jongeren die tijdelijk of voor langere tijd belemmerd worden in hun ontwikkeling. Dit kan komen door bijvoorbeeld autisme, angststoornissen, pesten of gezinsproblemen. Juist deze jongeren willen De Jagers nog een echte kans geven.

Naast praktijkonderwijs zorgt ook het sporten voor een gezonder body en meer zelfvertrouwen. GOING richt zich op jongeren die tussen wal en schip vallen uit het ANNO-gebied, nl. de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytstjersteradiel.

Volgens de CDA-fractie van Dantumadiel een uniek project, waarvoor terecht subsidie is verleend in het kader van de versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslân. Deze aanpak verdient ook na de subsidietermijn steun van de lokale politiek, waarbij ook het praktijkonderwijs in Dokkum een belangrijke rol dient te spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.