16 juli 2023

GEEN COULANCE VOOR MINIMA IN DANTUMADIEL!

Een aantal jaren geleden is er veel gedoe geweest over het korten op een bijstandsuitkering, omdat de moeder voor haar dochter af en toe de boodschappen betaalde. Hetzelfde lot verging een bijstandsgenieter die af en toe een gift ontving. Inmiddels zijn de regels aangepast en mogen bijv. jaarlijks maximaal € 1.200 aan giften worden verstrekt aan een bijstandsgenieter zonder dat dit consequenties heeft. De gemeente Amsterdam heeft per 1 maart jl., uit coulance, dit bedrag verhoogd naar € 1.800 o.g.v. bestuurlijke ongehoorzaamheid!

Een vergelijkbare situatie is een bijstandsgenieter en een teruggave inkomstenbelasting. Volgens wet en regelgeving dient een teruggave inkomstenbelasting 1 op 1 gekort te worden op een bijstandsuitkering. Vaak betreft dit mensen met een beperkte arbeidscapaciteit, die naast hun loon een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Soms wordt er door de werkgever per abuis te veel aan loonbelasting ingehouden en dat wordt dan door het indienen van de aangifte inkomstenbelasting weer recht getrokken. Men krijgt dan de teveel ingehouden loonheffing terug. Dit bedrag - meestal gaat het om bedragen tot hooguit € 500 - moet dan helaas weer gekort worden op de bijstandsuitkering.

De fractie van het CDA Dantumadiel kwam afgelopen maandag met een motie om teruggaven inkomstenbelasting tot € 1.200 per jaar niet meer te korten op de bijstandsuitkering. Helaas steunden de andere fracties in de gemeenteraad van Dantumadiel deze motie niet.

Hun afwegingen?

1. Dit werkt fraude in de hand!

2. Dit is in strijd met de wet- en regelgeving!

3. Wat denken de andere inwoners van Dantumadiel hier wel niet van?

4. Mag men andere regels dan ook zo maar overtreden?

Kortom allemaal argumenten om voor deze kleine groep geen coulance te gedogen. De fractie van het CDA Dantumadiel vindt coulance en enige bestuurlijke ongehoorzaamheid bij deze gevallen wel verantwoord. De Toeslagenaffaire is immers ook veroorzaakt door achteraf te strenge wet- en regelgeving, maar dit zijn de andere fracties in Dantumadiel kennelijk alweer vergeten….

Rinsumageast, juli 2023

Klaas Houtstra

Riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.