30 maart 2022

Jan Jitse Visser en Adrie Slomp nemen afscheid als raadslid

Op dinsdag 29 maart is er afscheid genomen van de oude gemeenteraad van Dantumadiel. Er is teruggeblikt op de afgelopen raadsperiode en afscheid genomen van 6 raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad: dat waren Gerda Bos (VVD), Tom Bakker (SGP), Romke Postma (GBD), Wietse Stienstra (GBD) en uit onze eigen CDA fractie Adrie Slomp en Jan Jitse Visser.

Adrie Slomp uit Feanwâlden zat tussen 2014 en 2022 in de gemeenteraad namens het CDA. Samen met haar man Wander heeft er daardoor ruim 22 jaar een "Slomp uit Feanwâlden" in de Dantumadielse raad gezeten. Zij is al die tijd woordvoerder geweest op de onderwerpen in het sociaal domein, in het bijzonder voor jeugd en kinderen, onderwijs, de wmo en vluchtelingen. Adrie was een raadslid die graag opkwam voor de zwakkere in de samenleving en altijd een luisterend oor had om de verbinding te zoeken. "Waar is het ons en het wij, in een samenleving waarin het steeds meer over ik en mijn gaat?" vroeg Adrie zich af in haar slotwoord. Zij kreeg bij haar afscheid de zilveren raadspenning uitgereikt.

Jan Jitse Visser uit Damwâld zat tussen 2010 en 2022 in de gemeenteraad namens het CDA, waarvan in de periode 2014 - 2022 ook als fractievoorzitter. Hij gaf vanuit die rol inspiratie aan de fractie om zich te profileren en wist in 2014 als jongste informateur een succesvol college te smeden wat met nieuwe energie aan de weg timmerde. Ook was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie die de aanbeveling deed om Klaas Agricola te benoemen tot burgemeester. In de afgelopen vier jaar was hij voorzitter van de hoorzittingen. Voor zijn afscheid ontving hij naast de zilveren raadspenning ook een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester. "Een afscheid als raadslid en een 'oant sjen' voor de politiek" besloot hij zijn dankwoord.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.