21 maart 2022

Kiezers bedankt!

De uitslagen zijn bekend. Het stof is neergedaald en de kiezers heeft gesproken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. Het opkomstpercentage is ongeveer even hoog (of even laag) als vier jaar geleden: 56% van de kiesgerechtigde inwoners nam de moeite haar stem uit te brengen voor de lokale politiek in Dantumadiel. Daar ligt dus een opdracht om ook richting de 44% die niet heeft gestemd de verbinding te zoeken.

Allereerst een groot dankjewel voor alle kiezers die op het CDA hebben gestemd. Bijna 2000 mensen in Dantumadiel kleurden een vakje rood bij één van onze kandidaten. Kiezers bedankt! Helaas wel een stuk minder dan vier jaar geleden en dat is natuurlijk ontzettend jammer voor onze partij. Er zijn twee winnaars in Dantumadiel, nieuwkomer BVNL komt met 1 zetel in de gemeenteraad en de FNP weet te verdubbelen en krijgt er 2 zetels. De coalitiepartijen blijven onderling in zetelaantal gelijk. Gedoogpartij SGP houdt haar ene zetel en de CU, GBD en SL blijven alle drie hun drie zetels houden. Dat is een compliment waard in een roerige bestuursperiode waarin moeilijke keuzes gemaakt zijn. Uit ervaring weten wij dat verantwoordelijkheid nemen in het college niet vanzelfsprekend wordt beloond. Wij feliciteren dan ook alle partijen met de winst of behoud van hun zetels. De VVD en het CDA hebben een zetel verloren, waardoor de VVD verdwijnt uit de gemeenteraad en het CDA met 4 zetels door mag in de komende periode. Daarmee zijn we als christendemocraten een zetel kleiner dan voorheen, maar met 22,8% van de stemmers nog wel steeds de grootste partij in Dantumadiel. Ook in Fries perspectief zijn we de best scorende CDA afdeling. Dat biedt gelukkig weer hoop!

Vanuit de positie als grootste partij gaan we de komende tijd samen met de andere partijen verkennen hoe en of de vorming van een nieuw gemeentebestuur vorm moet krijgen. Want hoewel voortzetting van de huidige coalitie een mogelijkheid is, verdient het proces van informatie en collegevorming ook zorgvuldigheid en transparantie in het proces. We hopen dat daarmee, ongeacht uitkomsten van collegevorming, er voldoende ruimte zal komen voor de nieuwe gemeenteraad.

Met een mix van vernieuwing en ervaring zitten straks 4 enthousiaste raadsleden vanuit het CDA Dantumadiel klaar om uw en jouw positie te vertegenwoordigen. Niet enkel voor onze eigen kiezers, maar als een echte volkspartij voor álle inwoners, bedrijven en (vrijwilligers-)organisaties in Dantumadiel. Daarin blijven we openstaan voor uw en jouw vraag, mening of opmerking. Dat houdt ons scherp!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.