07 maart 2021

No Trochpakke: Dantumadiel mei kriich!

Afgelopen zaterdagochtend 27 februari jl. brachten kandidaat Tweede Kamerleden Harry van der Molen (nr. 9) en Douwe de Vries (nr. 43) van het CDA een werkbezoek aan Dantumadiel. Naast een bezoek aan Sanjes Safari in Feanwâlden, werden ook Rinsumageast en Damwâld aangedaan. Onderwerpen als wensen voor meer woningbouw, het in stand houden van de leefbaarheid én ondernemerschap stonden centraal. 

Kinderen ervaren een hoge extase van vreugde in ons ballenwolkavontuur’, legt Wimer Visbeek lachend uit. Visbeek is met zijn dertig jaar, de jonge en bevlogen ondernemer van Sanjes Safari in Feanwâlden. ‘Sanjes Safari is een nieuw gekozen naam, het dekt simpelweg veel meer de lading van alle avonturen die kinderen met hun ouders bij ons op het terrein kunnen beleven’, aldus Visbeek. Het bedrijf van Visbeek heeft een moeilijk jaar achter de rug. Ondanks de coronaperikelen is Visbeek echter wel strijdbaar. Al gaat het hem niet in de koude kleren zitten. Visbeek nam het bedrijf over van zijn ouders, het is een echt familiebedrijf. ‘Om die reden is continuïteit van zeer groot belang’, geeft Visbeek aan.

Het bedrijf had voor corona de wind in de zeilen, steeds meer mensen en vooral ook scholen wisten het lustoord van Visbeek en de zijnen te vinden. Het bezoekersaantal groeide in korte tijd van 35.000 naar 50.000 bezoekers per jaar. Al met al heeft Visbeek zo’n 25 mensen in dienst. Van horecamedewerkers tot een heuse tuinman. De € 4.000,- overheidssteun ter compensatie voor de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van 2020 was een doekje voor het bloeden voor het bedrijf. Geld lenen om de kosten te dekken was de enige optie, zoals bij zoveel ondernemers in de regio.

Om steun vragen gaat veel ondernemers in Noordoost Fryslân niet makkelijk af. De hand ophouden zit simpelweg niet in de volksaard in de Fryske Wâlden. In reactie geeft Harry van der Molen bij Visbeek aan: ‘Jij mist je klanten, maar jouw klanten missen jullie ook! Kom op voor je recht en vraag steun waar je dat nodig hebt. Je bedrijf is immers een pareltje waar de omgeving trots op kan en mag zijn.’.

De opmerking van Van der Molen raakt de jonge ondernemer enigszins. Douwe de Vries, als oud-ondernemer, herkent de blik in Visbeek zijn ogen en vraagt: ‘Hoe gaat het eigenlijk persoonlijk met je?’. ‘Rond de kerst hadden we het moeilijk. De donkere tijd en weinig perspectief door corona. Toen ontstond gelukkig de adoptieactie voor dieren uit onze dierentuin. Dat was goed, want ons klantcontact ging weer eens over iets anders dan annuleringen’, reageert de optimistische Visbeek.

Na het bezoek aan Feanwâlden vertrekt de kleine CDA-campagnecolonne naar Rinsumageast. Het weer zit mee en men wordt buiten op het parkeerterrein van MFC De Beijer hartelijk ontvangen door drie jonge heren: Jakko Veldstra, Auke Burmania en Arnold Wiegersma. Tijdens een rondwandeling in het dorp leggen de mannen uit waar ze graag een beperkt uitbreidingsplan voor woningbouw willen zien achter de Alexandertsjerke. De plannen zijn in beeld bij de gemeente Dantumadiel en worden ondersteund door en vanuit de dorpsontwikkelmaatschappij Rinsumageast (DOM). Vol enthousiasme vertelt Arnold Wiegersma over alles dat Rinsumageast te bieden heeft voor jonge gezinnen. Volgens hem hoeven er niet meer voorzieningen bij, maar moet het huidige pallet aan voorzieningen en verenigingen in stand blijven. ‘Eens een hûnewipper, altijd een hûnewipper!’, voegt CDA-raadslid en dorpsgenoot Klaas Houtstra er glimlachend aan toe.

Van Rinsumageast is de oversteek naar Damwâld snel gemaakt. Eenmaal in Damwâld, zet het werkbezoek zich voort in het voormalige hoofdkantoor van Rabobank Noordoost Friesland. In dit luxe pand op de Krúshoeke wordt het gezelschap ontvangen door ondernemer Harm Boelens. Boelens is sinds de herfst van 2019 de trotse eigenaar van het pand. Boelens vertelt over het succes van deze ondernemende bruisplek midden in Noordoost Fryslân. Er zetelen inmiddels 25 ondernemers in het bedrijfsverzamelgebouw. ‘Onder deze ondernemers is ook de Rabobank nog steeds van de partij’, benadrukt Boelens.

Bij de rondgang in het gebouw zijn er korte gesprekken met diverse ondernemers. De kapster vertelt opgewekt dat er na de aangekondigde coronaversoepelingen alweer meer dan 100 afspraken in de agenda staan, de moedige eigenaresse van de nieuwe dans-/sportstudio wil de moed niet laten zakken maar heeft het wel moeilijk en de dames van QOP – Versnellingsagenda Noordoost Fryslân spreken trots over de reeds 19 gehonoreerde projecten ter versterking van de sociaaleconomische structuur (lees: vooral voor innovatie en werkgelegenheid) in Noordoost Fryslân. Als klapstuk en einde van de rondgang door het gebouw bood het bedrijf Heidstra Media, ook residerend in het gebouw, de bezoekers een Fryske goodie bag aan. Deze werd in dankbaarheid aanvaard.

Bij de afsluiting van dit warme en waardevolle werkbezoek aan Dantumadiel, laten zowel Van der Molen als De Vries zich ontvallen hoezeer ze onder de indruk zijn van de mensen met kriich in misschien wel de mooiste woongemeente van Fryslân. De lokale CDA-coryfeeën vanuit het bestuur én de fractie in Dantumadiel, drukten de beide heren op het hart: No Trochpakke!

 

Harry van der Molen bezocht ook de studio van RTV NOF in De Westereen.
Bekijk hier het fragment van de Weekend Nieuwsshow
https://www.youtube.com/watch?v=O_D1Y--KhGQ

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.