13 juni 2023

ONTVLECHTING EN OPBOUW KOSTEN INWONERS DANTUMADIEL MILJOENEN EXTRA

Voor de gemeenteraadsverkiezingen verkondigden de coalitiepartijen dat een zelfstandig Dantumadiel met een eigen ambtelijke organisatie financieel aanzienlijk goedkoper zou zijn in vergelijking met een fusie met Noardeast-Fryslân. De fractie van het CDA bestreed dit en gaf aan dat de kosten van ontvlechting en opbouw minstens 5 tot 7 miljoen zullen gaan bedragen. Bovendien liep Dantumadiel een fusievergoeding van 7 miljoen mis, dus een fusie betekende per saldo een financieel voordeel van 12 tot 14 miljoen!

Vrij snel na de verkiezingen raamde een adviesbureau voor de periode 2023 – 2026 de kosten van ontvlechting en opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie op minimaal 7,3 miljoen, waarvan 1,3 miljoen structureel/jaarlijks. Eind mei 2023 bevestigt het college, naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA, dat de kosten voor ontvlechting en opbouw in de periode 2023-2026 vastgesteld kunnen worden op 13,6 miljoen - waarvan 2 miljoen structureel/jaarlijks - en mogelijk kunnen oplopen tot wel 17 miljoen. Tel daarbij op het bedrag van 7 miljoen van de fusievergoeding   - die we mislopen - dan kom je op 24 miljoen. Een bedrag wat mogelijk ten koste gaat van de nieuwe voorzieningen in onze dorpen, zoals scholen, sporthallen en dorpshuizen…….en daar heeft het CDA zorgen over!

Op mijn vraag of het college van B & W de inwoners voor de verkiezingen m.b.t. de kosten voor een volledig zelfstandig Dantumadiel niet veel te rooskleurig heeft geïnformeerd, was het antwoord van de portefeuillehouder ontkennend. Motivering wethouder van financiën: de wens van de meerderheid van de inwoners van Dantumadiel en van deze raad is om weer volledig zelfstandig te worden met een solide en goed draaiende ambtelijke organisatie of zoals Thealize Kooistra (GBD) de toegeeflijke houding van de coalitie kenmerkend formuleerde: Wie A zegt, moet ook B zeggen, maar dan hebben we straks ook de mooiste en beste gemeente van Nederland.                                                    

Ik hoop dat de gemeenteraden van Tytjerksteradiel en Achtkarspelen verstandiger zullen zijn…

Rinsumageast, juni 2023

Klaas Houtstra

Riedslid CDA Dantumadiel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.