15 januari 2022

Column: Stopverf!

Reactie op ‘Te gast’ van de heer Verf - Leeuwarder Courant d.d. 8 januari jl. 

Stopverf!

Damwâld is een levendig dorp, zeker in politiek opzicht. Afgelopen zaterdag was in deze krant een opiniebijdrage van mijn dorpsgenoot - en lijstduwer van Sociaal Links - Willem Verf te lezen. Verf is van mening dat de raadsfracties van FNP en CDA in de afgelopen periode niets anders hebben gedaan dan obstructie plegen. Deze fracties zouden de gemeente Dantumadiel in een kwaad daglicht stellen. Hij roept op, om in de verkiezingscampagne irritaties niet leidend te laten worden en te zorgen dat zakelijke argumenten op de voorgrond staan. Zeker wanneer het gaat om de vraag of de gemeente Dantumadiel al dan niet bestuurlijk zou moeten fuseren of herindelen.  

Bij het lezen van zijn relaas, las ik eigenlijk vooral dat Verf zijn persoonlijke irritaties heeft geventileerd. Zijn bijdrage blinkt uit in open deuren, stemmingmakerij en het onjuist weergeven van feiten. De grootste open deur: het woord is aan de kiezer; Stemmingmakerij: CDA-ers uit Dantumadiel kunnen zelf niet nadenken; En onjuiste feiten: het is logisch dat deze burgemeester mét zijn politieke voorkeur leiding geeft aan het college en de raad. Een burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, staat per definitie toch boven de partijen? Hawar!   

Naar mijn bescheiden mening is het bij het adequaat functioneren van een gemeenteraad zaak dat alle ‘voors en tegens’ bij een voorstel vanuit het college, goed tegen het licht worden gehouden. Hierbij is het gebruikelijk - maar niet een must - dat oppositiepartijen een wat kritischere houding aannemen. Het doel hiervan is niet om op alles tegen te zijn, maar om te zorgen én vooral bij te dragen aan betere raadsbesluiten voor inwoners en bedrijven.

Op 14, 15 en 16 maart mogen alle stemgerechtigde inwoners van Dantumadiel weer naar de stembus. Eens in de vier jaren vieren we hiermee ‘de hoogmis’ van onze lokale democratie. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in een gemeente. Het college van burgemeester en wethouders, werken in opdracht van de meerderheid van dit hoogste orgaan. In deze periode wordt de coalitie gevormd door de partijen GBD, CU en Sociaal Links. Deze partijen hebben een meerderheid in de gemeenteraad van 9 (coalitie)zetels. Elke coalitiepartij mocht in 2018 een wethouder leveren om zitting te nemen in het college. In het coalitieakkoord werd opgenomen dat Dantumadiel als bestuurlijk ‘lichaam’ zelfstandig zou blijven in de periode van 2018 tot 2022.

De partijen FNP, SGP, VVD en CDA maken geen deel uit van de coalitie. Voor VVD (1 zetel), CDA (5 zetels) en FNP (1 zetel) geldt dat ze na de verkiezingen kozen voor een plek in de gemeenteraad als oppositiepartij. SGP (1 zetel) neemt al sinds jaar en dag een redelijk neutrale en autonome positie in.

Het CDA in Dantumadiel blijft voor àlle inwoners en bedrijven schouder aan schouder en loyaal meebesturen aan een beter en sterker Dantumadiel. Of dat nu vanuit de coalitie of oppositie is. Zelfstandig blijven - in bestuurlijk opzicht - als gemeente Dantumadiel? Dat is als werken met stopverf: niet meer van deze tijd! Daarover in de verkiezingscampagne graag meer.    

Hilbrand Visser, kandidaat-raadslid CDA uit Damwâld  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.