Geertje Schoorstra-Boeijenga

Ternaard

Mijn naam is Geertje Schoorstra-Boeijenga, 40 jaar, en ik woon met mijn man Bote Sape en twee zoons in Ternaard. Ik ben al jaren actief CDA-lid en eerder raadslid geweest in het voormalige Dongeradeel. Als juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht werk ik bij de Omgevingsdienst Groningen in Veendam. Het omgevingsrecht is boeiend, want het gaat over de dingen die wij elke dag allemaal tegenkomen. Zoals je eigen woning, je wijk en je bedrijf. Daarin zie ik elke keer weer een uitdaging om het voor iedereen voor mekaar te krijgen. Thuis kook en bak ik graag. Het is een aardigheid om iedereen te zien genieten van mijn eigen baksels. Voor een goed gerecht is de basis belangrijk en dan kun je eindeloos variëren. Zo zie ik dat ook in de politiek. Als de basis goed is, kun je met elkaar de beste plannen maken. Het CDA is een partij met een sterke basis. Vanuit de basis van solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid werkt het CDA. Vanuit die basis wil ik de uitdagingen van nu aanpakken. 

In mijn vrije tijd ben ik vooral actief als vrijwilliger in mijn woonplaats Ternaard. Als voorzitter van Dorpsbelangen Ternaard was ik betrokken bij het voorgenomen besluit om gas te winnen onder Ternaard en de Waddenzee. Daarin zag ik dat het heel moeilijk is voor Dorpsbelangen en inwoners om alle ingewikkelde processen te volgen. En vooral dat het een proces is dat al heel lang duurt en er nog steeds geen duidelijkheid is. Dat maakt mensen moedeloos. Ook raakt het vertrouwen in de bestuurders en in de politiek ver weg. Daar wil ik mij juist voor inzetten om een brug te bouwen tussen politiek, gemeentelijk en ook naar Den Haag. Als gemeente hier in Noardeast-Fryslân moeten we ons blijven laten horen. Ik snap heel goed dat lang niet iedereen tijd en zin heeft om zich daarvoor in te zetten. Juist daarom hebben we de gemeenteraadsleden. En ik heb zin en tijd om mij in te zetten voor onze samenleving, het belang van Noardeast-Fryslân in de gemeentepolitiek.  

Mijn werk voor de Omgevingsdienst in Veendam kan ik voor het grootste deel vanuit huis doen. Daarvoor is internet heel belangrijk. Het is één van de basisbehoeften geworden om te kunnen werken, om onderwijs te volgen en contacten te leggen. Daarom wil ik mij inzetten om heel Noardeast-Fryslân van een goede internetverbinding te voorzien en dit ook goed te houden. 

Woningbouw is belangrijk. Iedereen wil een fijne plek om te wonen. Mijn oudste zoon is 13 jaar en gaat nog lang de deur niet uit. Over een jaar of tien, is dat zeker anders voor hem. Daarom is het belangrijk om een lange termijn visie te hebben op woningbouw. Niet alleen nu domweg woningen uit de grond stampen, maar ook bijhouden of dit naar behoefte is en of dit op de lange termijn de woningmarkt in onze gemeente niet verzwakt. Het gaat niet alleen om nu, het gaat ook om straks. Het CDA handelt vanuit het ‘rentmeesterschap’. Dat houdt in dat we altijd kijken naar wat we nalaten voor de volgende generatie. Dat is één van de vier basispunten van het CDA. Verder wil ik mij inzetten voor de energietransitie. Daarin is nog veel te veel onzeker. Voor huizenbezitters is het lastig om te bedenken waar je moet beginnen en wat de kosten zullen zijn. Daarvoor vind ik dat de gemeente ondersteuning moet bieden. Er moet een energie coördinator komen die met huizenbezitters en bedrijven de mogelijkheden uitwerkt en meedenkt. 
 

En mijn speerpunt is dat we ons in moeten blijven zetten tegen gaswinning. Dat betekent ook dat we voor de bestaande locaties waarborgen dat afspraken over schadecompensatie nagekomen worden. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.