02 juni 2020

Aanvulling welstandsnota met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen

In de Raad van 26 mei 2020 lag er een Collegevoorstel om aanvullende criteria op te nemen in de welstandsnota. Dit om tegemoet te komen aan verzoeken om zonnepanelen op een erf te plaatsen, als het dak niet geschikt is. Het plaatsen van panelen is niet vergunningsvrij en moet voldoen aan welstandseisen. De huidige welstandsnota hanteert geen criteria, waardoor alles moet worden geweigerd. Over de mogelijkheid van het plaatsen van panelen op het erf was iedereen het wel eens en ook over het feit dat dit bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Maar over de criteria ontstond veel discussie.

Als CDA hebben wij aangegeven dat we aanvullende toetsingscriteria een goede zaak vinden, omdat het duidelijkheid geeft wanneer iets wel of niet mogelijk is. Wat wij verder belangrijk vinden is dat de capaciteit in verhouding staat tot het eigen gebruik en dat de buren er geen last van ondervinden.

In de vergadering bracht de oppositie een amendement in, waarbij zij alle criteria wilde vervangen door drie nieuwe regels. Ze vond dat er nu sprake was van teveel regels. Als CDA vonden we de criteria prima. We vrezen anders wildgroei en chaos. Ook vinden we de landschappelijke inpassing belangrijk. We willen niet dat mensen hun erf vol leggen met zonnepanelen.

In een amendement van de oppositie werd o.a. genoemd dat de zonnepanelen 2.00 m hoog zouden moeten kunnen worden (in het voorstel van het College was dat 75 cm). Als CDA vonden wij 2.00 m veel te hoog; dan hebben de buren geen uitzicht meer en komen de panelen uit boven een gangbare schutting van 1.80. Na lange discussie is het amendement verworpen.

Uiteindelijk is een nieuw amendement van Ooststellingwerfs Belang aangenomen, waarbij de middenweg is gezocht. De zonnepanelen mogen nu 1.50 m zijn. Het amendement concreet:   

-       Voorkeur plaatsing op daken

-       Bij toepassing veldopstelling: 1 m uit erfgrens, hoogte max. 1.50 boven maaiveld, max. 150% van eigen en huidige/toekomstige stroombehoefte en ontspiegelende panelen toepassen als spiegeling overlast kan veroorzaken

-       Landschappelijke inpassing 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.