Respectvolle, veilige samenleving

Het CDA pleit voor een omgeving waar jong en oud zich veilig kan voelen. In een dergelijke leefomgeving krijgt iedereen de kans zich te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.