19 december 2019

Afvalstoffenheffing 2020

Op 17 december 2019 heeft de Raad ingestemd met € 116.064,- uit de reserve lastenverlichting. En met een tarief voor Afvalstoffenheffing van € 108,- per aansluiting. E.e.a. gaat per 2020 in. Verder is de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2020 (inclusief tarieven milieustraat) vastgesteld. Het College is van mening dat de inzameling/verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen zo op de meest duurzame wijze gebeurt én dat de VANG-doelstellingen worden gehaald.

Als CDA hebben wij gezegd dat wij een verruiming van de openingstijden van de milieustraat verdedigbaar vinden, als deze lasten worden opgenomen in de vaste lasten. Immers, een ieder kan gebruik maken van deze verruiming en het zorgt voor minder verkeersdruk aan de Nanningaweg op zaterdagochtend. 

‘De vervuiler betaalt’ is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Daarom hebben wij ook ingestemd  met een meer realistisch tarief wat betreft de vaste lasten. Ondanks dat de monostromen bestaan uit producten die herbruikbaar zijn, kost de verwerking ervan nog altijd meer dan dat dit opbrengt. Daarom vinden wij het terecht dat er een tarief blijft gelden voor de monostromen en dat deze niet , zoals werd voorgesteld in de vergadering, worden gedekt uit de vaste lasten. Er zijn namelijk ook inwoners die nooit gebruik maken van de milieustraat. 

Tot slot hebben we aangegeven geschrokken te zijn dat voor de inzameling van oud papier mogelijk betaald moet gaan worden. Wij hebben daarom de wethouder in overweging gegeven om, voordat er geïnvesteerd wordt in een nieuwe inzamelingsystematiek, nog eens te onderzoeken of de samenleving deze taak niet weer terug kan nemen van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.