02 juni 2020

Begroting GR SW Fryslân 2020

In de Raad van 26 mei 2020 vroeg het College instemming op de gewijzigde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân. Hier is unaniem mee ingestemd. Het is een weergave van de afspraken en het gevoerde beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.