02 december 2021

Bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule vastgesteld

Het bestemmingsplan Dorpsstraat 29-31 Haule is vastgesteld in de Raad van 30 november 2021. In het verleden is de nieuwe woning op Dorpsstraat 31 vergund op basis van de Beheersverordening Overige Dorpen, maar dat had niet gekund, blijkt nu. Een Beheersverordening gaat alleen over het vastleggen van een bestaande situatie en niet over het bouwen van een nieuwe woning. Met dit bestemmingsplan wordt dat rechtgezet. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is gekeken hoe e.e.a. geregeld kon worden en daarmee is het nu voor iedereen uitlegbaar. 
Deze omissie uit het verleden moest ontdekt worden door een burengeschil. Als CDA betreuren wij dit. Evenals het feit dat het niet eerder is ontdekt. Al met al verdient het niet de schoonheidsprijs. Een nieuw bestemmingsplan blijkt het enige passende antwoord op de ontstane situatie. Het geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen.
Het bestemmingsplan is aangenomen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.