08 oktober 2019

Bestemmingsplan Prikkedam vastgesteld

Op 7 oktober 2019 is het bestemmingsplan Prikkedam door de Raad vastgesteld. Op 18 december 2018 had de Raad het College opdracht gegeven zich tot het uiterste in te spannen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Het dossier bestaat al 40 jaar en in die tijd zijn de emoties erg opgelopen. Je kunt gerust zeggen dat de situatie in Makkinga is gepolariseerd. Er is grensoverschrijdend, onrespectvol gedrag vertoond en dat betreuren wij zeer. Daarom is het in onze ogen erg belangrijk dat er nu duidelijkheid komt.  

Verder is het voor ons, als CDA, belangrijk dat er draagvlak is voor het nieuwe bestemmingsplan en dat er een goede ruimtelijke inpassing komt. Naar ons idee is aan beide voorwaarden voldaan. In dit dossier verval je snel in allerlei bijzaken. Dat leidt af en maakt het diffuus. Zo werd door een aantal partijen gehamerd op het handhavingsplan. Hierover hebben wij gezegd dat handhaving natuurlijk belangrijk is en dat er ook zeker binnenkort een plan moet komen, maar dat het vanavond gaat om het bestemmingsplan. Een handhavingsplan vaststellen ligt niet bij de Raad, maar bij het College.

Volgens ons ligt er nu een toekomstbestendig, duurzaam bestemmingsplan. Alles is uit de kast gehaald om dit op papier te krijgen. Als CDA willen we dit langlopende (40 jaar!) dossier graag afronden en weer trots zijn op de Prikkedam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.