04 maart 2021

Doe-agenda's akkoord

In de Raad van 2 maart stonden meerdere zg ‘doe-agenda’s’ op de rol. Dit zijn uitvoerige programma’s, die ten doel hebben om de inwoners van Ooststellingwerf mee te laten doen in de maatschappij. De gemeente heeft alles met verschillende partijen uitgewerkt.

Het gaat om de volgende programma's: 

•    ‘Meedoen Arbeidsmarkt en Vrijwilligerswerk’
•    ‘Kwetsbare jonge inwoners en ouders’
•    ‘Meedoen Maatschappelijk Leven’
•    ‘Iedereen doet en ontmoet’
•    ‘Ouder worden’

Het maatschappelijk middenveld, vrijwilligersorganisaties, de eigen ambtelijke organisatie en de Adviesraad Sociaal Domein, allen hebben een bijdrage geleverd. Wij zien in de programma’s meerdere grondbeginselen van het CDA in terug komen, maar vooral ‘gespreide verantwoordelijkheid’ en ‘solidariteit’. 

Gespreide verantwoordelijkheid
De onderwerpen ‘banencarrousel’, ‘het begeleiden van werkzoekenden door werkgevers’ en ‘arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk’ zijn mooie voorbeelden van het CDA-gedachtegoed. Wij vinden dat werkgevers prima een planning kunnen afstemmen. Ook kan een werkgever een  werkzoekende ook het beste voorbereiden op het werknemersschap. Daarnaast zien we de gespreide verantwoordelijkheid terug in al die vrijwilligersorganisaties en stichtingen, die zich inzetten om deze gemeente mooier te maken.

Solidariteit
Ook het thema solidariteit komt in alle agenda’s naar voren. In verschillende verbanden komen inwoners van Ooststellingwerf op voor kwetsbare burgers en zetten ze zich in voor de leefbaarheid in de dorpen.
De raadsvoorstellen van alle doe-agenda’s zijn unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.