04 maart 2021

Evaluatie Biobased Economy

De Biobased Economy in Ooststellingwerf, ingezet in 2016, is op 2 maart 2021 geëvalueerd. Alle partijen waren positief en willen graag een vervolg. Als CDA vinden wij duurzaamheid van groot belang. En dan bedoelen we duurzaamheid in de breedste zin van het woord: een circulaire economie, beperking van energie- en grondstoffenverbruik en het stimuleren van zon- en windenergie. De Biobased Economy (BBE) met allerlei projecten past daar uitstekend in. 

Het project moet wat ons betreft een vervolg krijgen in het programma Duurzaamheid. Dit was ook het voorstel van het College. In het programma Duurzaamheid is er meer aandacht voor focus. Dat juichen wij toe. Liever minder projecten met een mooi resultaat dan veel halve of onafgemaakte. Ook vinden wij de integrale benadering positief (met o.a. biodiversiteit).

Er ontstond in de Raad nog enige discussie over de € 253.150 die over is gebleven van BBE. Een aantal projecten is namelijk niet uitgevoerd. Er lag een amendement van de VVD, waarin ze ervoor pleitten dit bedrag eerst terug te doen naar de Algemene Reserve, conform het budgetrecht van de Raad. Wij willen dit bedrag graag bestemmen voor het programma Duurzaamheid, maar hebben wel mee ingestemd met het amendement. Als Raad hebben we afgesproken dat overgebleven gelden  eerst terug gaan naar de Algemene reserve. Tegelijkertijd weten wij dat de wethouder voor dit project heeft aangegeven dat ze op een later tijdstip, bij het Programma Duurzaamheid, weer om dit geld zal vragen. Op die manier komt het toch weer ten goede aan de BBE-projecten. Het amendement is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.