08 mei 2020

Extra casemanager en pilot gedragspsycholoog

Op 6 mei 2020 lag er een raadsvoorstel om in te stemmen met een extra casemanager voor het Sociaal Domein voor een periode van 3 jaar. Het College wilde hiervoor € 150.000,-- uit het ambitiefonds halen. Daarnaast vroeg men om toestemming voor een pilot ‘gedragspsycholoog’ voor het Sociaal Domein voor een periode van 18 maanden. Daarvoor stond een bedrag van € 75.000,-- uit het ambitiefonds.

Hierop lagen twee amendementen. Amendement 1 (indieners WL, CU, VVD, TH) ging erom dat men de pilot voor gedragspsycholoog 12 maanden wilde laten duren. Amendement 2 (zelfde indieners) betrof het feit dat men de kosten voor de casemanager wilde halen uit de reserve Sociaal Domein. Beide amendementen hebben het niet gehaald.

Wethouder Bos gaf aan dat 18 maanden voor de gedragspsycholoog echt nodig zijn. Die tijd te verkorten is geen optie. Over de dekking van de casemanager zei hij dat er al een reserve voor was opgenomen.

Als CDA vinden we dat mensen volop moeten kunnen deelnemen in de samenleving. En in tijden zoals met corona moeten mensen júist extra worden geholpen op weg naar betaald werk. Zeker voor de groep met psychische problemen is een casemanager een belangrijke toevoeging. We hebben het raadsvoorstel dus gesteund.

Het raadsvoorstel heeft het niet gehaald. Belangrijkste reden was dat een meerderheid vond dat de financiële gevolgen van de coronacrisis eerst duidelijk moeten zijn. Over een jaar zal dit onderwerp nog eens op tafel komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.