29 november 2018

Factory Outlet Centre (FOC)

D66 diende in de raadsvergadering van 27 november 2018 een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een Factory Outlet Centre in Oosterwolde (vergelijk Bataviastad, Lelystad). Een meerderheid van de raad heeft deze motie afgekeurd. Ook wij waren tegen. De motie strookt helemaal niet met ons raadsakkoord, waarin wij strategisch willen inzetten op recreatie, toerisme en biobased economy. Bovendien denken wij dat het funest is voor het huidige winkelcentrum. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.