08 november 2018

Graskeien

Onderwerp van de Raadsvergadering van 6 november 2018. Op 6 november is er in de Raad gesproken over de mogelijkheid van graskeien in bermen met bermschade. In onze gemeente is er 105 km aan bermschade. Dat is geen PR en geeft ook kans op ongelukken. Daarnaast hebben de groter wordende landbouwvoertuigen steeds meer ruimte nodig. De wegen kunnen breder gemaakt worden met graskeien, maar dat kost maar liefst € 978.000,- in drie jaar. Wij hebben aangegeven dat we de noodzaak zien, maar € 978.000,- een te hoog bedrag vinden. We hebben wel meegestemd met het voorstel iets aan de bermen te doen, maar vinden ook dat het College eerst op zoek moet naar goedkopere alternatieven. Daarom hebben we meegestemd met de motie van Groen Links, die dat voorstelt. Er is ook nog wel tijd voor, want het plan met de graskeien wordt pas in 2020 uitgevoerd. De motie van Groen Links heeft de meerderheid van de Raad gehaald. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.