27 oktober 2020

Heroverwegingsproces

Er moet een heroverwegingsproces komen over de ambities van de Raad, anders stevent onze gemeente af op grote tekorten. Het College stelde voor om het proces door een externe te laten begeleiden. Een externe expert kan sneller tot de kern doordringen en heeft een frisse, onafhankelijke blik. Ook de provincie heeft aangegeven belang te hechten aan externe begeleiding.

Over dit voorstel is uitgebreid gedebatteerd in de Raad van 20 oktober 2020, maar het heeft het uiteindelijk niet gehaald. Een (krappe) meerderheid van de Raad wilde geen externe begeleiding bij het hele proces. Als CDA vonden wij externe begeleiding wél verantwoord. We moeten tenminste 5,5 miljoen besparen over de jaren 2022 tot en met 2024. Ook hechten wij aan participatie en draagvlak bij de ondernemers en inwoners. Een externe persoon kan successen van andere gemeenten meebrengen. Houden we het proces in eigen hand dan kost dat daarnaast tijd van de ambtelijke organisatie. Tijd, die ze niet aan andere dingen kunnen besteden. En verder bestaat het risico van ‘oogkleppen’. Wij zien een externe begeleider in het proces dan ook als een goede investering. Helaas was een meerderheid van de Raad dit niet met ons eens.

Vanuit de Raad lagen er twee amendementen, maar beide zijn weggestemd (door een krappe meerderheid). Het eerste, van de fractie Ter Heide, S+, GL en de VVD, pleitte ervoor alles in eigen hand te houden en geen externe te betrekken. Het tweede amendement, van de CU, betrof het onderdeel participatie, dat ze niet door een externe begeleider wilden laten doen. In plaats daarvan wilde ze in 2021 zelf kijken welke mogelijkheden er zijn voor participatie.   

Als CDA hebben we tegen beide amendementen gestemd. Tegen het eerste, omdat we externe begeleiding essentieel vinden. Tegen het tweede omdat wethouder Bos aangaf dat de Raad vanaf stap 1 zou worden betrokken, dus ook bij het besluit participatie. Die stap zou altijd op een later moment nog ingetrokken kunnen worden.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.