21 november 2019

Informatieavond over stikstofproblematiek op 28 november 2019

Het CDA Ooststellingwerf organiseert op 28 november 2019 vanaf 19.30 uur in Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek, een open informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden uit Ooststellingwerf e.o. over het actuele thema stikstof (PAS).

De stikstofproblematiek gaat uiteindelijk iedereen aan. Denk aan de agrarische sector,  de bouw, het verkeer... Wat is nu precies het probleem en wat betekenen mogelijke oplossingen voor onze ondernemers en inwoners en waar moeten we ons op voorbereiden? Iedereen is van harte welkom in Pro Rege, Donkerbroek. 

Tijdens deze avond zullen een adjunct-directeur van een bouwbedrijf en een veehouder een korte inleiding houden over wat de gevolgen zijn van dit verbod voor de activiteiten van hun bedrijf. 
 
Vervolgens zal de heer Henk Westerhof, onafhankelijk zelfstandig adviseur gespecialiseerd in praktisch implementeren van wetgeving vanuit de overheid, tijdens het 2e deel van de avond de consequenties duiden van bepaalde besluiten van de overheid. Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons  land en onze gemeente Ooststellingwerf. 
  
Iedereen uit onze gemeente, die meer uitleg wil hebben over deze materie om zo de discussies beter te begrijpen over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd.  En er is ruimte voor vragen en discussie. 

Wij hopen op veel belangstelling!

Graag tot dan!
 
Bestuur CDA Ooststellingwerf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.