29 januari 2020

Kaderbrief 2021-2024 Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld

In de Raadsvergadering van 28 januari 2020 heeft de Raad ingestemd met de kaderbrief 2021 – 2024 van de Veiligheidsregio Fryslân en de in te dienen zienswijze. De Veiligheidsregio vraagt voor 2021 € 700.000,- meer dan voorgaande jaren.

Als CDA hebben wij hiermee ingestemd. Wij zijn van mening dat de Veiligheidsregio een belangrijke organisatie is, die belast is met belangrijke taken op het gebied van gezondheid en brandveiligheid. Naast de uitvoering moet ook de afdeling Bedrijfsvoering naar behoren functioneren. Op dit moment heeft de organisatie bepaalde primaire processen onvoldoende op orde. Daarnaast is de werkdruk erg hoog. Bepaalde taken kunnen niet uitgevoerd worden of er kan niet adequaat gereageerd worden. Dit vinden wij geen goede zaak. Wij zien het nut van deze verhoging in, maar zullen financiële voorstellen in de toekomst kritisch blijven volgen. Het voorstel is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.