22 januari 2022

Onze kandidaten!

Het CDA Ooststellingwerf heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door nieuwkomer Peter Kraak (47) uit Makkinga. Op plaats twee en drie staan Thomas Wiebe Swart (44) uit Oldeberkoop en Marie van Tellingen (66) uit Oosterwolde, eveneens twee nieuwe gezichten binnen het CDA-Ooststellingwerf. 

„Ambitieuze kandidaten die allemaal willen werken aan een sterkere samenleving”, verklaart Erik Huurman, voorzitter van het bestuur van het CDA Ooststellingwerf. „Samen met de overige zeven kandidaten zijn bijna alle dorpen vertegenwoordigd op de lijst en iedereen brengt met zijn of haar eigen achtergrond een grote mate van deskundigheid met zich mee.” De verdere kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 4. Bert Noordenburg, Nijeberkoop; 5. Ate Duursma, Haule; 6. Marieke van Weperen-Cuperus, Oosterwolde; 7. Jaap Bouma, Appelscha; 8. Erik Huurman, Haulerwijk; 9. Ype Roijinga, Waskemeer en 10. Engbert van Esch, Oosterwolde. Huurman: „Een mooie combinatie van veel ervaring en een frisse wind.”

Het CDA vormt al jaren een stabiele factor in de gemeenteraad van Ooststellingwerf. Wat betreft standpunten zijn er dan ook geen grote verrassingen. „Wel willen we extra gaan benadrukken dat we een sociale partij zijn. We zetten ons dus niet alleen in voor wonen en bedrijvigheid, ook een punt als armoedebestrijding vinden we ontzettend belangrijk”, aldus Kraak, de nummer één op de CDA-lijst. 

Speerpunten daarbij zijn onderlinge verbinding en betrokkenheid. „Met elkaar de schouders eronder voor een eerlijke toekomst voor iedereen”, zegt Swart uit Oldeberkoop. Onder andere sport is volgens deze gymleraar een prachtig middel om mensen bij de maatschappij te betrekken. „Sowieso is het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar”, aldus Van Tellingen, de derde CDA-kandidaat op de lijst. „Niet voor niets luidt onze slogan ‘Samen kan het nóg beter’ en dat geldt op allerlei vlakken.

Zie hier de foto's en standpunten van onze kandidaten:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.