17 oktober 2019

Krediet voor nieuwe school Donkerbroek vastgesteld

In de Raad van 15 oktober stond de vernieuwbouw van de school De Twirrewyn in Donkerbroek op de agenda. Het benodigde krediet was € 1.887.000,-. Aangezien er al een lang, uitvoerig traject aan vooraf was gegaan, kon de voltallige Raad met het voorstel instemmen.

De discussie ging vooral over de Multifunctionele Accommodatie (MFA) die er in de ogen van de Raad gewoon bij hoort. Het College wilde het los koppelen en eerst een Accommodatiebeleid opstellen. Ze hadden namelijk ook van andere kanten verzoeken gekregen. De Raad gaf echter aan dat ook het MFA een lange geschiedenis kent. Bovendien zijn er in het verleden toezeggingen gedaan en ligt er vanuit de gemeenschap een compleet, professioneel bouwplan. Er waren nog een motie (van o.a. het CDA) en twee amendementen over het MFA. De amendementen gingen na een lang debat van tafel. Uiteindelijk viel de toezegging van het College dat ze op 29 oktober 2019 komen met financiële input op basis waarvan de Raad een besluit kan nemen. Ook gaan ze met Dorpsbelang Donkerbroek om tafel om nog de financiële punten te bespreken. Hiermee werd de motie uiteindelijk toch overgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.