29 januari 2021

Motie Laagvliegroutes

In de Raad van 27 januari 2021 hebben wij de motie van OB mee ingediend over de laagvliegroutes over ons gebied. Er komt een herziening van het luchtruim, waarin voorgesteld wordt om het militair oefengebied (straaljagers, gevechtshelicopters en drones) boven Friesland, Groningen en Drenthe uit te breiden. Het militair oefenterrein in het zuidoosten van Nederland komt te vervallen, omdat er een groter oefengebied in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe moet komen. 

Met de motie geven we aan dat dit tot gevolg heeft dat het welzijn van onze inwoners geschaad wordt, bijvoorbeeld door toename van geluidsoverlast en waardedaling van de woningen. Maar ook de recreatiebranche, de MKB ondernemers en een deel van de agrariërs (vee) kunnen er hinder van ondervinden. Nog los van de negatieve effecten op de Natura 2000-waarden van stikstof. Voor onze gemeente kunnen de natuurgebieden, zoals het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen onder druk komen te staan. 

Met deze motie verzoeken we het College om actief en bovenop het proces te zitten en optimaal resultaat te halen voor onze gemeente, bijvoorbeeld door deelname in een kerngroep. Daarnaast willen we dat in kaart gebracht wordt wat de plannen betekenen voor onze gemeente. En ook willen we dat Ooststellingwerf optrekt met de andere Friese gemeenten om een kritische zienswijze in te dienen. De motie is unaniem aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.