08 mei 2020

Motie Natuurmonumenten

Op 6 mei 2020 werd er een Motie Vreemd ingediend die is aangenomen. Het betrof een mogelijk besluit van Natuurmonumenten om betaald parkeren bij natuurgebieden in te voeren. De motie roept op om hier als gemeente niet aan mee te werken. Wij hebben deze motie gesteund vanuit het oogpunt dat je met ‘betaald parkeren’ mensen wegjaagt. Ter vergadering bleek het alleen te gaan om het Fochtelooërveen. De wethouder, mevrouw Hijlkema, gaf aan dat ze al contact heeft gehad met Natuurmonumenten. Die hebben aangegeven dat het hier niet aan de orde is. Desalniettenmin was het goed te laten weten hoe Ooststellingwerf erin staat. Het College houdt het scherp in de gaten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.