04 maart 2021

Motie OWO-visie aangenomen

In de Raad van 2 maart 2021 heeft het CDA samen met de VVD een motie ingebracht om te komen tot een visie op de OWO-samenwerking. Concreet houdt het in dat de regiegroep en de drie raden samen moeten komen tot een visie op de OWO-samenwerking (een uiteindelijke doel van de samenwerking). Vóór de zomer 2021 moet men komen tot een procesplanning. 

De samenwerking is tot nu toe tot succesvol geweest. Ook heeft het geleid tot een structurele kostenvermindering van € 752.000 euro per jaar. Punt is alleen dat er geen ambitie is gesteld voor de lange termijn. Een soortgelijke motie is in Weststellingwerf en Opsterland aangenomen. Dit voorstel is een compromis om aansluiting te vinden bij de andere twee gemeenten.

Als CDA hebben we gezegd dat dit gezien moet worden als ‘bijslijpen’. Het gaat over de gedroomde toekomst van onze inwoners. Doel is om het voor hen op lange termijn zo goed mogelijk te doen. Nadat alle scenario’s uitgewerkt zijn kun je kiezen wat je, voor wie, tegen welke prijs kunt doen, met de meest optimale perspectieven. Voor wat het CDA betreft liggen alle scenario’s nog open. We willen geen varianten uitsluiten, maar een basis leggen voor een goede discussie.  

De motie is aangenomen met 13 stemmen voor en 8 tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.