29 januari 2020

Motie StellingwerfPlus over 5G van tafel

In de Raad van 28 januari 2020 bracht Stellingwerf Plus een motie in over het 5G-netwerk. Men wilde door middel van een brief aan ‘Den Haag’ de staatssecretaris verzoeken om meer onderzoek naar en maatschappelijk debat over de uitrol van het 5G netwerk. De motie werd echter weer ingetrokken, omdat het een veelomvattende tekst was vol aannames.

Hoewel de gezondheidsrisico’s absoluut niet gebagatelliseerd worden, was de Raad van mening dat de politiek genoeg ‘vinger aan de pols houdt’. Bovendien vond de Raad dat er al veel maatschappelijk debat is over dit onderwerp. Als lokale CDA hebben wij onderkend dat het een ontwikkeling is die we goed willen volgen. Wij achten het belang van volksgezondheid erg hoog, maar vonden een brief aan de staatssecretaris ook te ver gaan. De wethouder zei dat er al nauwe contacten over dit onderwerp zijn met collega’s elders en ook met diverse Plaatselijk Belangen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.