18 oktober 2018

Najaarsrapportage - standpunten CDA

Onderwerp van de Raadsvergadering van 16 oktober 2018.

De Najaarsrapportage 2018 geeft een negatief saldo en daarom werd voorgesteld om het tekort te dekken door € 1.109.000 uit de Algemene Reserve. Wij waren onaangenaam verrast en hebben onze zorg uitgesproken over het negatieve saldo. Ook hebben we erop aangedrongen dit tekort niet verder te laten oplopen en gevraagd wat de wethouder eraan gaat doen. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door hoge kosten voor jeugdhulp. We hebben nadrukkelijk opgeroepen om door te gaan met preventieoplossingen. Dit is door wethouder Verhagen toegezegd. Daarnaast grijpt ze alle mogelijkheden aan om de neerwaartse spiraal te stoppen. Enige pluspunt is dat deze tegenvaller waarschijnlijk eenmalig is, omdat er dit jaar sprake is van een stapeling van kosten. Het tekort is in 2019 waarschijnlijk minder hoog.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.