11 mei 2021

Ontmoeten en verbinden

Onze afdeling heeft ongeveer 120 leden. Dat is op zich een mooi aantal, maar we zien het wel dalen als gevolg van leeftijd. En soms zijn er mensen die hun lidmaatschap opzeggen. Als bestuur informeren we eigenlijk altijd bij die persoon wat de reden is. Heel vaak wordt aangegeven dat men minder geïnteresseerd is geraakt in het CDA of politiek in het algemeen. Of omdat men zich niet kan vinden in standpunten die vooral op landelijk niveau spelen.

Als bestuur maken we ons daar zorgen over, immers het is een belangrijke taak voor ons om de CDA-afdeling op kracht te houden en levendig. Daarom willen we hier graag aan werken en investeren. Ooststellingwerf is een prachtige gemeente met veel mogelijkheden. Alle inwoners genieten hiervan. We wonen, werken, recreëren hier en maken gebruik van vele voorzieningen die aangeboden worden. Het is goed om daar continue met elkaar het gesprek over aan te gaan. Met u als lid, maar wellicht zijn er ook vele anderen die daar een mening over hebben. 

Ook willen we beter voor het voetlicht brengen wat onze CDA-raadsleden en wethouder voor Ooststellingwerf doen. Welke besluiten worden er genomen en welke thema’s vragen naar de toekomst toe aandacht. Deze twee bovenstaande onderwerpen hebben we de afgelopen periode gegoten in een plan van aanpak. Dat plan moet ten eerste leiden tot meer zichtbaarheid van het CDA op een manier die beter past bij deze tijd en niet alleen voor leden, maar juist een bredere groep.

Als tweede punt willen we graag mensen benaderen en aanspreken die wellicht eens met ons mee willen denken, graag hun mening willen geven over bepaalde onderwerpen en geïnteresseerd zijn in de inzet van onze CDA-mensen in de gemeentelijke politiek. We hebben hierin de eerste stappen gezet. We hebben een groep mensen actief benaderd als bestuur door ze ‘gewoon’ te bellen. Inmiddels hebben we al een eerste kennismaking gehad met 12 nieuwe mensen via een digitale bijeenkomst. En we zijn blij verrast door de variëteit, de interesse in elkaar en het enthousiasme om hierin verder te gaan! 

Deze mensen zijn dus gericht gevraagd. Graag willen we ook de route van Facebook en Instagram benutten om mensen die hiervoor interesse hebben, aan te spreken. Zo zouden we in de nabije toekomst samen met jullie als leden en deze nieuwe gezichten graag het gesprek aan willen gaan. Met als doel: ontmoeten en verbinden! Meer mensen actief maken om onze omgeving en onze samenleving weer een stapje beter te maken, passend bij het gezichtsveld vanuit het CDA-gedachtegoed.

Spreekt dit idee u aan, en voelt u zich geroepen om de verbinding op te zoeken door anderen te ontmoeten en mee te praten over thema’s die onze omgeving en samenleving aangaan? Of kent u anderen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn, meld je bij een van de bestuursleden. Wij faciliteren graag de ontmoeting en de verbinding!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.