28 februari 2019

Opbouwwerker

Het College vroeg in de raad van 26 februari 2019 om toestemming voor het aanstellen van een opbouwwerker in de dorpen. Men ziet het als een pilot voor een jaar (20 u. per week en in drie dorpen). Aanleiding hiervoor zijn de dorpsgesprekken in het kader van het Sociaal Domein. Mensen willen wel aan de slag met thema’s, maar willen daarbij graag hulp van de gemeente. Als CDA vroegen we ons af hoe dit zich verhoudt tot de dorpencoördinatoren. In de raadsvergadering heeft de wethouder ons ervan overtuigd dat het twee verschillende taken zijn. Het doel van de opbouwwerker is dat inwoners geholpen worden en zich daardoor zich meer eigenaar voelen van hun wijk.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.