29 januari 2021

OWO-visie vastgesteld

In de Raad van 26 januari 2021 is de OWO-visie vastgesteld. Dit was het resultaat van de opdracht van de drie raden uit maart 2019. De wens was om het goede te behouden en samen nog sterker te worden.

Als CDA hebben wij aangegeven dat het succesverhaal OWO nu om een doorontwikkeling vraagt. Bijvoorbeeld op het gebied van datagebruik, het verzekeren, duurzaamheid, recreatie & toerisme en de Omgevingsvisie. Met de VVD dienden we daarom een motie in voor een nóg duidelijker stip op de horizon. Als CDA hebben we aangegeven dat de ‘stip op de horizon’ moet gaan over het kader, waarbinnen we de samenwerking invullen en de Raad meer haar rol neemt in het proces. Ook vinden wij dat er gekeken moet worden naar waar consensus ligt. Belangrijk is dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast is het belangrijk na te denken over hoe om te gaan met risico’s en hoe we een verantwoord bestuur blijven. Met name de lokale partijen hadden grote moeite met de motie, omdat ze bang waren de eigen kleur van de gemeente te verliezen. 

Wethouder Verhagen gaf aan dat in de opdracht van de OWO-visie het behoud van zelfstandigheid is uitgewerkt. Bij de verdere professionalisering zal de OWO-Regiegroep de Raden meenemen. Het raadsvoorstel van de OWO-visie is unaniem aangenomen; de motie is aangehouden tot de volgende keer (stemming was 10/10).
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.