08 mei 2020

Pilot Gebiedsteam in de school

Op 6 mei 2020 stond op de Raadsagenda een verzoek om een pilot te starten, waarbij een medewerker van het gebiedsteam 4 uur per week op basisscholen aanwezig is. Voor deze pilot werd verzocht om Є 33.600 beschikbaar te stellen uit het ambitiefonds.

Aanleiding hiervoor was dat de zorg binnen de scholen voor primair onderwijs niet altijd soepel verloopt. Zowel de scholen, schoolbesturen, de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als gebiedsteam melden dat de samenwerking beter kan. De partijen hebben niet voldoende inzicht in elkaars expertise, mogelijkheden en rol. Hierdoor worden kinderen met opgroei-, gedrags-, of psychosociale problematiek en hun ouders en leerkrachten minder adequaat ondersteund dan zou kunnen. Door laat ingrijpen is soms zwaardere zorg nodig en worden mogelijk onnodige kosten gemaakt. Inzet van gebiedsteammedewerkers in de school kan een preventieve beleidsmaatregel zijn om optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en mogelijk kosten te besparen.

Er lagen twee amendementen. Het eerste amendement (indieners: WL, TH, OB en VVD) betrof o.a. de toevoeging dat men wil laten onderzoeken dat de scholen hieraan meebetalen. Wij als CDA hebben hier tégen gestemd, omdat wij weten dat sommige scholen geen geld beschikbaar hebben voor extra dingen. Het andere amendement (indiener GL) betrof het feit dat men de werkzaamheden van de gebiedsteammedewerker niet specifiek wil benoemen. Ook hier hebben wij als CDA tégen gestemd, omdat we dan wel heel veel ruimte bieden. De meerderheid van de Raad vond het echter goede amendementen. Ze zijn beide aangenomen.

Het raadsvoorstel zelf is aangenomen met 18 stemmen voor en 2 tegen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.