25 april 2021

Preventie- en handhavingsplan alcohol en middelen vastgesteld

In de Raad van 20 april 2021 is het Preventie- en handhavingsplan alcohol en middelen vastgesteld. Mede door de verhoging van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en de aandacht voor de problematiek is het alcoholgebruik onder jongeren gedaald. Ook in Ooststellingwerf is een dalende trend merkbaar, maar we zitten nog steeds boven het Friese gemiddelde. 

Ambitie van onze gemeente is het verder terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren tot en met 24 jaar om daarmee gezondheidsschade, ontwikkelingsachterstand, ongelukken en overlast als gevolg van alcoholgebruik te voorkomen. Om dat te bereiken wil de gemeente het integraal aanpakken op basis van vier pijlers: maatregelen in de fysieke en sociale omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en signalering, advies en ondersteuning.

In Ooststellingwerf worden de regels in 22% van de gevallen nageleefd (in Friesland 36,6%). De controle vindt plaats op plekken, waarvan het vermoeden bestaat dat er ruim met de regels wordt omgesprongen, zoals in sportkantines. Daarom is er een speciaal programma opgezet voor sport. Er vindt altijd preventie en voorlichting plaats en bij het vermoeden van het zich niet houden aan de regels, gebeurt er gerichte controle. Echt effect bereiken, duurt echter jaren, aldus de burgemeester. 

Van GL lag er een amendement op tafel om nog meer aan handhaving te doen. Dit is met 18 stemmen vóór aangenomen. Tegen waren Simon ter Heide en S+.  Het voorstel zelf is ook aangenomen met 19 stemmen vóór en 2 tegen (S+). Als CDA hebben wij gezegd blij te zijn met de dalende trend. We hebben ingestemd met zowel het raadsvoorstel als het amendement van GL.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.