08 november 2018

Programmabegroting 2019

Onderwerp van de Raadsvergadering van 6 november 2018. Op 6 november 2018 werd de Programmabegroting 2019 besproken. Deze was gebaseerd op het gezamenlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma, waardoor er geen verrassingen waren. Over de financiële dimensie hebben wij onze bezorgdheid geuit. Uitgaven en inkomsten zijn niet met elkaar in balans. De kosten voor financiering van het gebruik van onze reserves loopt op van € 74.000,- in 2019 naar € 173.000,- in 2022. We hebben daarom de Raad opgeroepen niet meer met moties te komen zonder financiële dekking.

Andere punten die wij nauwgezet gaan volgen zijn: goede perspectieven voor de jeugd, een hoogwaardige leefomgeving, voldoende banen, preventie op problemen bij jongeren en het ondersteunen/faciliteren van mantelzorg. De agrarische sector willen wij gezonde ontwikkelperspectieven geven en de mogelijkheid bieden om energie op te wekken met compacte windmolens. Daarnaast zetten we in op de biobased economy en alternatieve energiebronnen. Andere strategische projecten zijn de  omgevingsbestemming, de economische- en recreatieve ontwikkeling en de woningbehoefte. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.