27 december 2020

Rioolheffing 2021

In de Verordening Rioolheffing is een eenmalige korting voor de burger verwerkt, omdat die gelden niet waren gebruikt. Het punt stond op de raadsagenda van 16 december 2020. Wij hebben gezegd dat dit gezien moet worden als een eenmalige trendbreuk. Er bestaat een reëel gevaar dat de kosten de komende jaren versterkt toenemen, gezien de klimaatverandering. Alleen GL vond de eenmalige teruggave onverantwoord, ook vanwege de klimaatverandering. De wethouder verzekerde ons ervan dat het een eenmalige korting was. Het raadsvoorstel is met 19 stemmen aangenomen; alleen GL stemde tegen.   
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.