09 juli 2021

Terug naar de basis

Beste mensen,

De zomervakantie ligt voor ons en in die periode is er vaak sprake van een stukje bezinning. Wat hebben we gedaan en wat staat ons nog te doen. Met deze bijdrage wil ik de overweging op tafel leggen dat het tijd wordt om weer terug te gaan naar de basis; gewoon de simpele vraag waar draait het om zonder te veel tierelantijntjes.

Laat het helder zijn, de landelijke ontwikkelingen binnen onze partij maken wel dat je hier over na gaat denken. De Haagse politiek lijkt ver af te drijven van de kernwaarden waar we als partij op zijn gestoeld. En als we onze achterban niet meer kunnen verleiden om te stemmen op onze inhoudelijke ideologie en die herkenbaarheid loslaten, dan zijn we onzichtbaar. Christendemocratie gaat over de verhoudingen tussen de mensen in de samenleving. We zijn er voor elkaar, zorgen voor elkaar en spreken elkaar aan als dat nodig is. Deze prachtige koers draait om de mensen, niet om het individu of de systeemwereld. Laten we zorgen dat het niet gaat om de poppetjes of het pluche, maar inzetten op onze kernwaarden. 
Terug naar de basis van onze partij!

Een andere basis die aandacht vraagt is 'ruimte'. Met het grootste gemak praten we over allerlei ambities, plannen en opgaven. Die hebben in veel gevallen impact op onze schaarse omgeving. Voor het Noorden en dus zeker ook voor onze regio is de ontwikkeling in het landelijk gebied cruciaal. Om de kans van slagen te vergroten om plannen te realiseren, moeten we met elkaar in gesprek over het gebruik van de schaarse ruimte, boven en onder de grond. Dat vraagt tijd en aandacht. Maar het is o, zo nodig om te voorkomen dat tegenwerking en polarisatie meer inspanning vraagt dan de energie die vrijkomt bij mooie initiatieven. Vanuit de basis kijken naar het gebruik van onze ruimte.

Als laatste dan de blik op onze eigen basis, onze Ooststellingwerver samenleving. Gelukkig kunnen we afscheid nemen van Covid-19 en komen er versoepelingen om elkaar te ontmoeten. Met de acties van het afdelingsbestuur zie ik een geweldige stap om dit te stimuleren. Het is mijn mening dat we als openbaar bestuur en politiek altijd benaderbaar dienen te zijn en dat we dus gewoon weer midden tussen de mensen moeten staan. Die basis is door allerlei factoren op losse schroeven geraakt. Begrijpelijk, misschien ook wel uitlegbaar, maar met oog voor de voornoemde punten kunnen we niet alleen de komende maanden ons gezicht laten zien. Midden in de samenleving, tussen de mensen ligt onze basis.....

Ik ga de komende weken ook terug naar de basis. Heerlijk in de tent kamperen en in die rust nadenken over wat ons te doen staat. 
Uiteraard wens ik u allen fijne dagen en voor hen die gaan reizen, veel plezier en een wel thuis!

Met vriendelijke groet,
Marcel Bos
wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.