19 september 2019

Toekomstige structuur Caparis

In de vergadering van 17 september 2019 heeft de Raad unaniem ingestemd met het voorstel over een andere inrichting van Caparis. Vier van de acht aandeelhouders van Caparis, waaronder Ooststellingwerf, verkopen hun aandelen aan de overgebleven aandeelhouders. Er komt een financiële afrekening, de zg Fair Deal.

Aanleiding voor de verkoop is de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor inwoners zonder werk, inclusief inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Elke gemeente geeft op een eigen manier invulling aan deze opdracht. Hierdoor vervalt de gezamenlijke basis onder de GR SW Fryslân. De gemeente Ooststellingwerf is van mening dat het haar opdracht als gemeente is niet meer alleen een goede werkplek te vinden, maar om inwoners zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen aan de samenleving, een ieder naar zijn of haar vermogen.
Het College beoogt dat we hiermee uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening én de  Participatiewet op een manier die past bij de wensen van onze gemeente. De zorg voor de medewerkers blijft centraal staan. Door deze wijziging krijgen wij een directie relatie met de uitvoeringsorganisatie Caparis NV en zit er geen gemeenschappelijke regeling meer tussen. De constructie betekent voor ons een eenmalig voordeel van € 517.005,-.

Alle raadsleden waren vol lof over deze constructie en complimenteerden hiervoor CDA-wethouder Bos.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.