10 januari 2022

Transitievisie Warmte vastgesteld

De Transitievisie Warmte voor de OWO-gemeenten is vastgesteld in de Raad van 21 december 2021. Het geeft op hoofdlijnen weer hoe we kunnen komen tot een aardgasvrije gemeente in 2050 en hoe gebouwen in de toekomst duurzaam verwarmd kunnen worden. Er ligt een gedegen technisch-economische analyse onder. Ook is de mening van inwoners en ondernemers gevraagd. 

Het idee is om te beginnen met dorp-/wijkuitvoeringsplannen (minimaal twee per gemeente) om ervaring op te doen. De gemeente wil inwoners stimuleren tot vermindering van aardgasverbruik. Bijvoorbeeld door isoleren of het aanschaffen van hybride warmtepompen. Het streven is 20% te besparen op het aardgasverbruik in 2030 ten opzichte van 2019. (Semi-)collectieve warmte-alternatieven worden nader onderzocht op haalbaarheid. 

De visie is door de Raad aangenomen. GroenLinks had nog een motie ingediend, waarin ze pleitten voor meer urgentie: 2050 moest 2030 worden. Het merendeel van de Raad vond dat echter niet realistisch. Wethouder Hijlkema gaf aan dat ze frequent in gesprek is met woningcorporaties over  energiebesparing. Ook meldde ze dat er extra middelen uit Den Haag komen voor de energietransitie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.