26 mei 2021

Tweede Denk Tank-bijeenkomst wederom positief verlopen

Donderdag 20 mei jl hebben we onze tweede Denk Tank-bijeenkomst gehouden. Vanwege corona was het nog niet mogelijk om elkaar fysiek te treffen, maar desondanks is de bijeenkomst zeer positief verlopen. „Er zijn mooie, open discussies ontstaan”, vertelt Cees Pieter van Burgsteden, voorzitter van het CDA. 

In totaal hadden bijna twintig deelnemers zich voor deze Denk Tank aangemeld. Centraal stond het thema ‘Zorg in Ooststellingwerf’. Er werd onder andere gesproken over preventie, mantelzorg, ondersteuning en informatievoorziening.
Femke van der Maat uit Langedijke verzorgde de inleiding. Twee van haar vier kinderen hebben een stofwisselingsziekte en daardoor veel extra zorg nodig. Tegen welke problemen loop je in de praktijk dan aan? Daarnaast vertelde Bianca Droogh, verbonden aan ZuidOostZorg, iets meer over de ouderenzorg in Ooststellingwerf.

Onder de aanwezigen waren dit keer ook diverse fractieleden. „Ook voor hen is het een waardevolle avond geweest”, zegt Cees Pieter. Ze horen op zo’n avond wat er leeft in de samenleving. Deze informatie wordt meegenomen bij het nemen van besluiten in de raad. 

Op 30 juni vindt een volgende Denk Tank-avond plaats. Thema is dan de inrichting van ons landelijk gebied. „Iedereen is wederom van harte welkom met ons mee te denken en te praten”, benadrukt Cees Pieter. „Bouw mee aan onze toekomst.” Aanmelden kan via 06 - 30 28 75 86.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.