28 maart 2019

Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied

Op 26 maart 2019 heeft de Raad unaniem goedkeuring gegeven aan een voorbereidingsbesluit voor ontwikkeling van het bestemmingsplan Oude Dorp (voor de 2e keer). Dit houdt in dat het College nog een jaar de tijd krijgt om met een goed doordacht bestemmingsplan te komen. Een voorbereidingsbesluit zet alles even ‘on hold’. Ondernemers kunnen dus een jaar geen vergunningen e.d. meer aanvragen. Dit jaar moet het College benutten om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. In december 2017 had de vorige raad ook al een voorbereidingsbesluit afgegeven. Daarop presenteerde het College op 12 maart jl een nieuw bestemmingsplan aan de commissie Ruimte. De gehele commissie kon zich echter niet vinden in dit bestemmingsplan. Voornaamste struikelblok was dat er onvoldoende gecommuniceerd is met betrokkenen over de gevolgen voor hun pand.

Als CDA vinden wij zorgvuldigheid uitermate belangrijk. Daarom vinden wij het verstandig om er de tijd voor te nemen. Dat kan met een tweede voorbereidingsbesluit. Alle mogelijkheden en gevolgen moeten grondig onderzocht worden. Wij staan nog steeds achter de visie Oude Dorp. Het beeldplan voor het Oude Dorp ziet er prachtig uit. Ook gaan wij nog steeds voor een compact winkelcentrum.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.