23 mei 2019

Voorziening regenwater Haerenkwartier

Op dit moment vindt er een grote herinrichting plaats van het Haerenkwartier. Binnen het daarvoor gereserveerde budget (2 miljoen) was echter geen rekening gehouden met het aanpassen van de riolering en aanverwante werkzaamheden. Hierbij ging het met name om een voorziening voor het scheiden van het vuil (riool) water van schoon (hemel) water. Dat is zeer nodig in deze tijd van klimaatveranderingen.

In de vergadering van 21 mei 2019 lag er een voorstel van het College om hiervoor een zg wadi aan te leggen. Een wadi is een droogstaande rivierbedding. In deze ondiepe laagte wordt regenwater vanuit het middelste deel van de wijk opgevangen, wat daarna kan wegzakken in de grond. Als CDA vinden wij dat een goede oplossing. Omdat de wijk nu toch open ligt, is het nu het moment om dit aan te pakken. Bovendien krijg je deze kans maar eens in de 20 jaar, want zo lang duurt het gemiddeld voordat een wijk weer op de schop gaat. Verder vinden wij het een duurzame, toekomstbestendige oplossing.

Over de financiering ervan ontstond in de vergadering discussie. Het College vroeg om € 650.000,-. Hierover was de raad, ook wij, minder gecharmeerd. We hadden het prettiger gevonden als de wadi vooraf was meegecalculeerd. Andere fracties wilden weten wat de prijzen van alternatieven waren. In de vergadering bleek dat er wel een inventarisatie was geweest, maar wethouder Jongsma kon geen prijzen meedelen. Dit schoot meerdere oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Sommigen suggereerden zelfs dat de wethouder bewust informatie achter hield, wat door hemzelf pertinent ontkend werd. Een motie van wantrouwen door D66 hing in de lucht, maar werd later teruggetrokken. Na een paar schorsingen werd besloten het punt aan te houden. De raad beslist dus op een later moment op basis van een nieuwe mededeling met daarin alle keuzemogelijkheden en prijzen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.