06 mei 2020

Weigeren Verklaring van Geen Bedenkingen voor supermarkt aan de 13 aprilstraat

In de Raad van 29 april 2020 stond er een voorstel op het programma m.b.t. een Verklaring van Geen Bedenkingen voor een supermarkt aan de 13 aprilstraat (voormalig terrein Jonge Poerink). Het College stelde voor deze verklaring te weigeren, omdat dit niet strookt met het eigen beleid. De gronden liggen namelijk buiten het kernwinkelgebied. Ook heeft onderzoek naar de detailhandelstructuur uitgewezen dat er al een overaanbod is. Deze uitbreiding zou, zonder sanering elders, onverantwoord zijn. De Raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Voor ons als CDA was de belangrijkste reden dat een supermarkt op deze plek in strijd is met het eigen beleid. In zowel de Structuurvisie als het Masterplan is duidelijk vastgelegd dat we toe willen naar één kernwinkelgebied. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.